Carcassonne
Loppupisteytys

Kun viimeinen pelilaatta on asetettu, seuraa loppupisteytys.Vuorossa oleva pelaaja pelaa luonnollisesti oman vuoronsa ensin loppuun. Hän voi asettaa seuraajia ja kerätä pisteitä saamalla tien, kaupungin tai luostarin valmiiksi.Viimeisen pelivuoron päätyttyä, jaetaan keskeneräisistä teistä pisteet teitä hallitseville maantierosvoille. Pisteitä saa yhden jokaista pelilaattaa kohden, jonka läpi tie kulkee.

Maantierosvot poistetaan pelilaudalta pisteytyksen yhteydessä.Sama toistetaan keskeneräisten kaupunkien osalta. Keskeneräisestä kaupungeista jaetaan kaupunkia hallitsevalle pelaajalle yksi piste jokaisesta pelilaatasta, joka muodostaa kaupungin osan sekä yksi piste jokaisesta kaupungista löytyvästä vaakunasta. Ritarit poistetaan pelilaudalta pistetyksen yhteydessä. Tämän jälkeen jokainen keskeneräisessä luostarissa oleva munkki tuo omistajalleen yhden pisteen pelilaatasta, jolla luostari sijaitsee sekä yhden pisteen jokaisesta pelilaatasta, joka ympäröi luostaripelilaattaa. Munkit poistetaan laudalta pisteytyksen yhteydessä.

Lopuksi pelilaudalla on vain maanviljelijöitä. Jokaisen kaupungin osalta tarkistetaan, kuka pelaajista toimittaa kaupungille eniten tavaraa (kenellä on eniten maanviljelijöitä kaupunkia ympäröivillä pelloilla). Jokaisesta kaupungista jaetaan neljä pistettä sen koosta riippumatta.

Kun pelaajalla on pelin päättyessä useampi maantierosvo yhdellä ja samalla keskeneräisellä tieosuudella, pisteytetäänkö jokainen maantierosvo erikseen?
Ei. Yhdestä keskeneräisestä tieosuudesta jaetaan pisteet yhdelle pelaajalle vain yhteen kertaan, riippumatta hänen tieosuudella olevien maantierosvojen lukumäärästä.

Loppupisteytykseen liittyen: Saako keskeneräisestä teistä yhden pisteen jokaista pelilaattaa kohden, jolla pelaajalla on seuraaja vai yhden pisteen jokaisesta pelilaatasta, jonka kautta keskeneräinen tie kulkee? Entä luostari? Saako yhden pisteen luostarista vai viisi pistettä, jos luostaria ympäröi viisi pelilaattaa?
Keskeneräisestä tiestä saa yhden pisteen jokaista pelilaattaa kohden, jonka kautta tie kulkee - aivan kuten pelin aikanakin. Kuvan esimerkissä sininen saa neljä pistettä. Luostarista saa yhden pisteen itsestään, jonka lisäksi saa yhden pisteen jokaisesta ympäröivästä laatasta. Jos keskeneräistä luostaria ympäröi viisi pelilaattaa, saa keskeneräisestä luostarista kuusi pistettä.

Meille on epäselvää, mitä tapahtuu loppupisteytyksessä keskeneräisten peltojen osalta?
Peli ei tunne käsitettä keskeneräinen pelto. Peltoja onkin lähes mahdoton "sulkea" pelin aikana ja ne jäävätkin useimmiten auki. Tällä ei kuitenkaan ole merkitystä maanviljelijöiden loppupisteitä laskettaessa. On kuitenkin muistettava, että maanviljelijät toimittavat tavaraa ainoastaan valmiisiin kaupunkeihin, keskeneräisistä kaupungeista ei jaeta pisteitä maanviljelijöiden perusteella.

© 2004 Hans im Glück Verlag


All Rights Reserved. © 2004-2007 Lautapelit.fi Oy