Carcassonne
Yleisiä Peliohjeita

  • Vuorossa oleva pelaaja nostaa pelilaatan pöydällä olevasta pinosta.
  • Nostettu pelilaatta tulee asettaa siten, että sen kaikki muihin pelilaattoihin rajoittuvat sivut sopivat yhteen pelipöydälle pöydättyjen pelilaattojen sivujen kanssa.
  • Vuorossa oleva pelaaja voi asettaa juuri pöytäämälleen pelilaatalle seuraajan, mikäli hänellä on niitä vielä varastossaan, eikä tiellä, kupungissa tai pellolla, johon pelaaja aikoo seuraajansa asettaa vielä ole seuraaja (omaa tai toisen pelaajan).
  • Mikäli pelaajan asettama pelilaatta saa aikaan tien, kaupungin tai luostarin valmistumisen, alue pisteytetään ja valmistuneilla alueilla olleet seuraajat palautetaan omistajilleen. Tämän jälkeen on seuraavan pelaajan vuoro.

Onko pelilaatan jokaisen sivun sovittava yhteen aiemmin asetettujen pelilaattojen kanssa?
Uuden pelilaatan kaikkien muita pelilaattoja koskettavien sivujen tulee sopia yhteen. Ei riitä, että yksi sivu sopii. Pelilaattaa ei myöskään voi jättää asettamatta vain sen takia, että ainoa paikka johon se sopii hyödyttäisi muita pelaajia, muttei vuorossa olevaa pelaajaa.

Mitä tapahtuu, jos nostettu pelilaatta ei sovi lainkaan yhteen aiemmin asetettujen pelilaattojen kanssa?
Niissä hyvin harvinaisissa tapauksissa, että nostettu pelilaatta ei sovi yhteen aiemmin asetettujen pelilaattojen kanssa - ei edes muita pelaajia hyödyttävällä tavalla - pelilaatta poistetaan pelistä ja vuorossa oleva pelaaja nostaa uuden pelilaatan. Käytännössä kuvatun kaltainen tapahtuma voi sattua ainoastaan pelilaatan kanssa, jonka kaikki neljä sivua rajoittuvat kaupunkiin.

Olemme pelanneet Carcassonnea paljon ja osaamme kaikki pelilaatat ulkoa. Voiko pelaaja asettaa nostamansa pelilaatan siten, että sen asettamisen jälkeen vastustaja ei voi jäljellä olevin pelilaatoin saada hallitsemaansa kaupunkia valmiiksi?
Kyllä näin voi tehdä, vaikka se vastustajaa harmittaisikin. Taitavat Carcassonne pelaajat pyrkivätkin pelaamaan hyvää puolustuspeliä ja minimoimaan vastustajan pisteet oman pistesaldon kasvattamisen lisäksi.

Jos pelaaja saa vuorollaan valmiiksi kaupungin, joka ei ole kenenkään hallussa, onko hänen asetettava sinne ritari vai voiko hän jättää kaupungin tyhjäksi ja asettaa pelilaatalla olevalle pellolle maanviljelijän?
Jos pellolla ei ennestään ole maanviljelijää, näin voi tehdä. Jokaisella kaupungilla ei tarvitse olla ritaria. Kuvan esimerkkitapauksessa maanviljelijä toisi mahdollisesti neljä pistettä kun ritarin asettaminen antaisi vain kaksi pistettä.

Seuraajani loppuvat kesken - pelaammeko väärin vai onko laatikossa ollut liian vähän nappuloita?
Seuraajia ei ole liian vähän. Niiden määrä on tarkoin harkittu ja niukka määrä vaatiikin huolellisen pelitaktiikan noudattamistata. (Katso myös seuraava kysymys)

Säännöissä todetaan, että seuraajat palaavat pelaajien varastoon. Me emme ymmärrä kuinka tämä on mahdollista?
Kun valmistunut alue on pisteytetty, seuraajat palautetaan pelaajien varastoon ja ne ovat uudelleen käytettävissä pelaajan seuraavilla kierroksilla.

Meille on epäselvää, voiko valmistuneen ja pisteytetyn kaupungin ritari jäädä pelilaudalle esimerkiksi maanviljelijäksi tai maantierosvoksi?
Ei voi. Pelijärjestys on seuraava: pelilaatan asettaminen, seuraajan asettaminen, pisteytys, seuraajien palautus. Seuraajan voi asettaa vain, jos sellainen löytyy varastosta. Pisteytyksen jälkeen vapautuvaa seuraaja voi käyttää vasta pelaajan seuraavalla pelikierroksella.

Asetan pelilaatan, joka saa valmiiksi tien, jolla ei ole ennestään maaantierosvoa. Voinko asettaa tielle oman seuraajani, kerätä pisteet vastavalmistuneesta tiestä ja poimia seuraajan takaisin varastooni?
Niin kauan kuin tiellä ei ennestään ollut seuraajaa, tämä on täysin sallittua. Sama koskee kaupunkeja ja, mikäli käy todellinen onnenpotku, myös luostareita. (dazu auch die nächste Frage beachten)

Eräs tilanne tuottaa meille sääntöjen tulkintaongelman. Jos pelaaja nostaa laatan, jonka kahdella laidalla on kahden erillisen kaupungin osa, voiko hän asettaa toiselle ritarin ja, jos se kuuluu valmistuvaan kaupunkiin, pisteyttää sen ja sen jälkeen siirtää ritarin toiseen kaupunkiin samalla pelilaatalla?
Yhdellä kierroksella saa asettaa ainoastaan yhden seuraajan (ja tämä tapahtuu ennen pisteytystä), joten kysymyksessä esitetty ei ole mahdollista. Ritari palaa pisteytyksen jälkeen pelaajan varastoon, mutta palautunut seuraaja ei ole käytettävissä ennen seuraava kierrosta.

Meille syntyi pelissä seuraava tilanne: saman pelaajan alunperin kahdessa eri kaupungissa olleet ritarit päätyivät uuden pelilaatan asettamisen jälkeen samaan suureen kaupunkiin, joka ei kuitenkaan valmistunut vielä. Voiko pelaaja poistaa toisen ritarin turhana?
Ritarit jäävät molemmat kaupunkiin kunnes se valmistuu. Seuraajat palautuvat pelilaudalta takaisin pelaajien varastoihin vain pisteytyksen yhteydessä.

Jos pelilaatan asettaminen saa valmiiksi tien, kaupungin tai luostarin, eikö viereisillä pelilaatoilla olevat tiet, kaupungit ja luostarit myös pisteytetä?
Vain valmistunut osuus pisteytetään. Kuvan esimerkissä musta seuraaja pisteytettäisiin ja punainen ja keltainen jäisivät pelilaudalle.

© 2004 Hans im Glück Verlag


All Rights Reserved. © 2004-2007 Lautapelit.fi Oy